Кәсіпорын экономикасы

    

Білім беру бағдарламасының мақсаты – экономикалық білімге негізделген индустрия секторларында зерттеулер жүргізу, микро– макро ортада талдаулар жасау, орта және шағын бизнес аймағында экономикалық білімі бар магистрлерлерді дайындау.

Өзектілігі  Қазақстан экономикасында (шағын және орта бизнес) кәсіпкерлік қызметтің маңыздылығы мен нақты мәселені шешудің жүйелік дағдыларының жоқтығы, кәсіпкерлік қызметтің түрлілігі мен экономикалық білімнің қолдану ерекшелгіне негізделген.

Кәсіпорын экономикасы саласындағы ең алғашқы мамандандырылған бағдарламалардың бірі.

Магистрлік бағдарлама мақсатты - кәсіпкерлік қызметтің жалпы сипатына негізделген кез-келген бакалавр білімі бар (биологтар, экологтар, байланыс және басқалары) мамандар. Оқыту барысында микро-макроэкономика негіздері және экономика принциптері оқытылады.

Магистрлік бағдарлама түлектері тиіс:

- білуге:

- экономиканың негізгі объектілерін, әдістерін және принциптерін пайдалану;

- микроэкономика және макроэкономика субъектілерінің  қызмет салаларын;

- жаңа жобаларды жасау, жүзеге асыру  үшін жүйелік білімдерді  қолдану және инновациялық құрамдас бөлігін күшейту;

- жалпы әдіснамалық принциптері мен экономикалық процесстерді  зерттеу әдістерін;

Істей білу:

-        толық деректер болмаған жағдайда дәлелді қорытынды жасау, күрделі проблемаларды шешу үшін жүйелі және шығармашылық тәсілдерді қолдана алу;

-        әдіснамалық  тәсілдерді бағалай отырып, оларды сыни талдау және қажет болған жағдайда жаңа болжамдар ұсыну;

-        күрделі мәселелердің шешу барысында креативті және жүйелі тәсілдерді қолдану, мамандарға және кәсіби даярлығы жоқ аудиторияларға кәсіби тұрғыда қорытындыларды түсінікті баяндау және дұрыс шешім қабылдау.

Игеру:

- Экомикалық обьектілерді зерттеу әдістері мен тәсілдері;

- экономиканың жаңа мәселелерінде құзіретті болу;

- кәсіби тәжірибе саласында терең жүйелік білімдерді игеру және қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер мен теория мәселелерін зерттеуді;


Соңғы өзгеріс: Wednesday, 30 November 2016, 9:11 AM